Path check chevronShape fork Artboard full half image_text_overlay Tekst over afbeelding image_text Tekst onder afbeelding image Afbeelding Group 3 minusnotification-closeGroup 11 plussearch-glass stripe third

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Amused, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Reserveringen: 2.1 Reserveringen kunnen online of telefonisch worden gemaakt.

3. Gangen Menu’s: 3.1 Amused biedt uitsluitend gangen menu’s aan; geen traditionele à la carte kaart. 3.2 Dieetwensen en allergieën dienen voorafgaand aan de reservering te worden doorgegeven, zodat wij onze gasten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

4. Betaling: 4.1 Betaling dient plaats te vinden conform de op de website vermelde betalingsmethoden.

5. Aansprakelijkheid: 5.1 Amused is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 5.2 Amused is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel.

6. Wijzigingen en Annuleringen door Amused: 6.1 Amused behoudt zich het recht voor om reserveringen te wijzigen of te annuleren als gevolg van onvoorziene omstandigheden, overmacht of andere redenen. In dergelijke gevallen zal Amused zich inspannen om een passende oplossing te bieden.

7. Privacy: 7.1 Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en conform de geldende privacywetgeving verwerkt. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

8. Geschillen: 8.1 Geschillen zullen in eerste instantie worden besproken tussen partijen met als doel tot een minnelijke schikking te komen.

9. Toepasselijk recht: 9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Door gebruik te maken van de diensten van Amused stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. Amused behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op de website van Amused.